We stand with Polish Womxn

 

Drogie siostry z Polski! Łączymy się z Wami z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i nie tylko! Nigdy nie będziesz szła sama! Dwie grupy, Polonijna Rada Kobiet i Wino Feministyczne, reprezentujące Polki za granicą, zaprosiły społeczność międzynarodową do przyłączenia się do nas i pokazania solidarności z kobietami w Polsce. Ten film jest deklaracją naszego silnego wsparcia dla Polek walczących przeciwko działaniom obecnego rządu. Potępiamy orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego wprowadzające niemal całkowity zakaz aborcji, a także inne akty dyskryminacji ze względu na płeć mające miejsce w naszym kraju. Razem wygramy i będziemy chronić naszą wolność wyboru i decydowania!

Dear Sisters in Poland ! We unite with you on our day, the International Women Day, and beyond. You will never walk alone! Two groups, International Council of Polish Women and Feminist Wine, representing Polish Women abroad, invited the international community to join us in expressing our solidarity with the Polish Women in Poland. This movie is the declaration of our strong support to the Polish women in their fight against the government’s actions. We condemn the Polish Constitutional Court’s ruling introducing a near-total ban of abortion as well as other acts of gender discrimination taking place in our home country. Together we will win and protect our freedom to choose and decide.

Edycja: Snorri Granisson, Grafika: Anna Krenz & Ew Miko, Organizacja: Agnieszka Losinska & Ania Palmowska

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert